söndag 19 oktober 2014

Belfagor Måste Tala Om... Loke Ur Ett Nytt Ljus Av Jan Ekermann

Många är frågeställningarna kring vem Loke i den fornnordiska mytologin egentligen var. Mången forskare har försökt hitta en vettig förklaring till hans egentliga natur. En som ägnat 20 år av sitt liv åt detta är den från Norrköping härstammande författaren Jan Ekermann. I tre böcker har han grävt i historiens mest vanskliga hörn för att presentera en helt ny hypotes om jättesonen Loke. Hans första bok kom ut 2004 och heter Hagtornsgåtan. I den presenterar han en hypotes om att Loke dyrkades vitt och brett i Nordeuropa vid sk. hagtornslundar där det offrades i hans ära. 2007 utgavs så hans andra bok i serien. Den heter Lögardagsgåtan och ställer frågan varför alla andra veckodagar bär namn efter gudar, sol och måne medan Lördagen påstås bära namn efter den dag i veckan då man tvättade sig extra noga. Ekermann menar att Lördagen egentligen är Lodurs dag, Lodur varande ett äldre namn på Loke. 2014 kom hans sista bok i ämnet ut och heter Snorre Sturlasson. Den utgår ifrån att Snorres Edda beskriver Loke som en oviktig gud för att Snorre var kristen och ville inte hamna i onåd med kyrkan. Som en lärobok i skaldekonsten var det ju inte författarens uppgift att hålla sig till sanningen alltid heller. Hellre ville han behålla sin maktposition och kyrkans gunst. Jan Ekermann menar att Eddan mörklägger Lokes sanna natur. Lördagen heter Dies Saturni på latin. Det är då konstigt att nordborna inte hittade någon gudom med samma dubbelnatur som romarnas Saturnus, eller grekernas Kronos. Eller gjorde de det? Lodur, som nämns i Völuspas skapelseberättelse är sannolikt ett äldre namn på Loke. Om man ser likheterna mellan Saturnus och Loke torde det vara uppenbart att nordborna hade en motsvarighet till denna gud med dubbelkaraktär. Bägge gudar har extrem dubbelnatur. Saturnus var av Titanernas ätt medan Loke var av Jotuns ätt. Bägge fjättrades i underjorden och bägge var överlägset intelligenta. Till råga på detta var båda sedda som personifieringar av Satan av den kristna kyrkan. Det är inte svårt att omvandla Saturnus till Satan och icke heller att omvandla Loke till Lokifer/Lucifer. I den del av Eddan som heter Skaldskaparmal nämns Lokes moder vid två namn; Lafey och Nal. Lafey betyder lövträd och Nal betyder nål. Här närmar vi oss hypotesen att, precis som Saturnus firades och dyrkades av romarna, att namnen på Lokes moder symboliserar lövträdet hagtorn med sina nålvassa törnen och att hagtornsträden därmed var var Lokes heliga offerträd precis som t.ex eken var Tors heliga träd. Dvs, Loke firades och dyrkades såsom alla andra storgudar. I folktron har traditionen om att häxor och troll uppmärksammats vid hagtornslundar hållits vid liv medan forskare inte har brytt sig om att leta fram bevis på att de varit tillägnade en speciell gud, storguden Loke, som Jan Ekermann ger logiska och övertygande förklaringar om. För den som är intresserad av att lära sig mer om hans revolutionerande teorier föreslår jag att införskaffa alla tre böcker. De är utgivna av Förlag Credendum och är fullspäckade med intressanta teorier ur ett nytt ljus.

//Belfagor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar